Apila-Pihattoratkaisut on kotimainen navettasuunnittelijoiden, teknologia- ja rakennusteollisuuden sekä navettarakentamiseen erikoistuneiden rakennusfirmojen allianssi.

Pohjautuu suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltuun ja kotimaisella työllä rakennettuun avaimet käteen toteutukseen.

Joustava toiminnallinen rakenne
 • MMM rakennusohjeistusten mukaiset
  ratkaisut
 • Pihaton laajennettavuus ja automaation
  lisäysmahdollisuudet huomioitu
 • Hintabudjetoidut tyyppikuvat
  tilasuunnittelun pohjana
 • Asemakaavaoptimointi
 • Ympäristöluvan hakemisen kuvat
 • Rahoituksen budjetointibudjetti
  allianssikumppaneilta
 • Suunnittelusopimus rakennuslupakuvat
  ja kustannusarvio
 • Kauppasopimukset allianssikumppa-
  neiden kanssa.
 • Tilan oma työpanos voi myös toimia
  maksuvälineenä
 • Kun Allianssin osuus väh 85% hinnasta
  on projektinhallinta maksuton